Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu, gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs
Thông báo mời thầu, gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs

25/09/2019

ETEP - Thông báo mờ thầu, gói thầu số: 88/ETEP/TVH/IVA, thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIS (IVA)
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIS (IVA)

19/08/2019

ETEP - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIS (IVA)

Thông báo mới thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs
Thông báo mới thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs

19/08/2019

ETEP - Thông báo mới thầu: Gói thầu số: 01/ETEP/TVH/IVA, thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs.

Thông báo mời gói thầu số:: 55/ETEP/TVCN/CNTT
Thông báo mời gói thầu số:: 55/ETEP/TVCN/CNTT

21/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số:: 55/ETEP/TVCN/CNTT, thuê tư vấn cá nhân công nghệ thông tin điều phối và tổ chức vận hành hệ thống bồi dưỡng thường xuyên qua mạng.

Thông báo mời gói thầu số: 45/ETEP/TVCN/ĐPBD
Thông báo mời gói thầu số: 45/ETEP/TVCN/ĐPBD

21/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số: 45/ETEP/TVCN/ĐPBD, thuê tư vấn cá nhân về điều phối bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục (tư vấn trong nước, cấp trung ương).

Thông báo  mời gói thầu số: 32/ETEP/TVCN/PD
Thông báo mời gói thầu số: 32/ETEP/TVCN/PD

21/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số: 32/ETEP/TVCN/PD, thuê phiên dịch (tư vấn cá nhân trong nước, cấp Trung ương.

Thông báo mời gói thầu số: 01/ETEP/TVCN/CTO
Thông báo mời gói thầu số: 01/ETEP/TVCN/CTO

21/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số: 01/ETEP/TVCN/CTO, thuê cố vấn kỹ thuật (tư vấn cá nhân trong nước, cấp Trung ương.

Thông báo mời gói thầu số: 04/ETEP/PTV/THGVCB
Thông báo mời gói thầu số: 04/ETEP/PTV/THGVCB

16/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số: 04/ETEP/PTV/THGVCB, cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn phát triển tài liệu 03 mô đun bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.