Tin liên quan
Chương trình giáo dục phổ thông mới: Năng lực giáo viên đóng vai trò then chốt
Chương trình giáo dục phổ thông mới: Năng lực giáo viên đóng vai trò then chốt

21/08/2019

ETEP - "Chương trình mới định hướng phát triển năng lực của học sinh thì giáo viên phải nắm được đó là những năng lực gì. Làm thế nào từ lý. thuyết sang thực tế, chuyển tải thành kỹ năng cho học sinh".

“Đòn bẩy” cho chương trình giáo dục phổ thông mới
“Đòn bẩy” cho chương trình giáo dục phổ thông mới

20/08/2019

ETEP - Từ phương pháp dạy học mô hình trường học mới, GV đã thay đổi cách thức tổ chức lớp học, tự quản và tự học của HS được nâng lên. Mối quan hệ giữa GV với HS, nhà trường với cộng đồng, môi trường học tập cải thiện theo hướng tích cực.

Dạy học phát triển năng lực: Hành lý gọn, dễ mang vác
Dạy học phát triển năng lực: Hành lý gọn, dễ mang vác

19/08/2019

ETEP - Kiến thức trong Chương trình GDPT giống như đồ đạc của một du khách. Nếu biết sắp xếp thì sẽ gọn gàng, hợp lý, nếu không biết sắp xếp thì sẽ cồng kềnh, thậm chí trở nên nặng nề, khó mang vác

Viễn cảnh giáo dục mới: Đẩy mạnh giáo dục “cá nhân hóa” tránh dạy kiểu "đồng phục"
Viễn cảnh giáo dục mới: Đẩy mạnh giáo dục “cá nhân hóa” tránh dạy kiểu "đồng phục"

19/08/2019

ETEP - Chương trình mới thay vì nội dung kiến thức sẽ hướng đến việc phát triển năng lực cho học sinh, do đó muốn truyền dạy cho học sinh, bản thân giáo viên cũng phải có những kỹ năng mới.

Chu trình làm việc và hành trang của hiệu trưởng
Chu trình làm việc và hành trang của hiệu trưởng

17/08/2019

ETEP - Hiệu Trưởng thực hiện chu trình làm việc có tính hệ thống bao quát 16 việc.

 Giáo viên trước hết là nhà giáo dục
Giáo viên trước hết là nhà giáo dục

17/08/2019

ETEP - GV dạy HS cách thức tìm kiếm thông tin thay cho việc dạy các em học cái gì. GV phải dạy cho các em phương pháp học và phương pháp nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, GV không chỉ đóng vai trò truyền đạt tri thức mà còn phải phát triển cảm xúc, thái độ hành vi, đảm bảo cho người học làm chủ tri thức, biết vận dụng tri thức vào cuộc sống.

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

17/08/2019

ETEP - Tập dượt cho HS biết phát hiện, đặt ra và giải quyết những vấn đề gặp phải trong học tập, trong cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng không chỉ có ý nghĩa ở khía cạnh phương pháp dạy học mà phải được đặt ra như một mục tiêu quan trọng của giáo dục và đào tạo.

5 cách tiếp cận mà nhà giáo nên làm thời đại 4.0
5 cách tiếp cận mà nhà giáo nên làm thời đại 4.0

14/08/2019

ETEP - Sự phát triển của việc học tập trên lớp nên sử dụng phương pháp học tập lấy học sinh làm trung tâm, trong khi nhà giáo có nhiều vai trò như một người hỗ trợ học tập.