Tin liên quan
Đánh giá học sinh qua việc dạy - học trực tuyến
Đánh giá học sinh qua việc dạy - học trực tuyến

03/04/2020

ETEP- Đánh giá học sinh qua việc dạy - học trực tuyến như thế nào?

Giảm tải nội dung giúp giáo viên chủ động hơn khi dạy theo chủ đề
Giảm tải nội dung giúp giáo viên chủ động hơn khi dạy theo chủ đề

03/04/2020

ETEP - Để phát triển năng lực người dạy và người học, GV nên triển khai tiếp cận từ những nội dung cụ thể sau đó khái quát cách làm (học) của từng kiểu bài để học sinh có thể áp dụng vào nhiều đề bài khác nhau.

Tinh giản nội dung các môn học: Bảo đảm tính logic, thống nhất giữa các khối lớp
Tinh giản nội dung các môn học: Bảo đảm tính logic, thống nhất giữa các khối lớp

02/04/2020

ETEP - Hai công văn về điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 các môn học ở tiểu học, trung học đã được Bộ GD&ĐT ban hành.

Làm thế nào để thiết kế bài giảng cho khóa học trực tuyến?
Làm thế nào để thiết kế bài giảng cho khóa học trực tuyến?

01/04/2020

ETEP - Ngoài việc vận dụng bảng phân loại Bloom về các cấp độ nhận thức (mục tiêu học tập) gồm 6 cấp độ: Nhớ, Hiểu, Vận dụng, Phân tích Tổng hợp và Đánh giá, thiết kế bài giảng trực tuyến cần vận dụng linh hoạt lí thuyết về “Điều kiện học tập”” của Gagné với 9 sự kiện giảng dạy và quá trình nhận thức tương ứng với mức độ từ thấp đến cao

Điều chỉnh kế hoạch dạy học: Ưu tiên thời gian tối đa để dạy các môn học bắt buộc
Điều chỉnh kế hoạch dạy học: Ưu tiên thời gian tối đa để dạy các môn học bắt buộc

01/04/2020

ETEP - Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với trung học đã giảm kịch khung trong điều kiện có thể, khi nguyên tắc là phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng tối thiểu của chương trình. Các cơ sở giáo dục ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy các môn học bắt buộc theo chương trình và tổ chức dạy các môn tự chọn phù hợp.

Dạy học trực tuyến: Tìm đường vượt khó
Dạy học trực tuyến: Tìm đường vượt khó

01/04/2020

ETEP - Hai tháng triển khai thử nghiệm, trải nghiệm dạy học trực tuyến đã cho một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, chúng ta mới tiếp cận ở những cấp độ ban đầu của phương thức này. 

Phiếu tự đánh giá của giáo viên mới nhất kèm hướng dẫn chi tiết
Phiếu tự đánh giá của giáo viên mới nhất kèm hướng dẫn chi tiết

31/03/2020

ETEP - Để có căn cứ bồi dưỡng cán bộ cốt cán, giáo viên phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp thông qua việc tự đánh giá vào cuối năm học. Sau đây là phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông kèm hướng dẫn chi tiết cách điền mới nhất.

"Hiến kế" dạy và học online: Tạo môi trường thật trên hệ thống ảo
"Hiến kế" dạy và học online: Tạo môi trường thật trên hệ thống ảo

30/03/2020

ETEP - Để khắc phục việc thiếu tính tương tác trực quan và cảm quan trong lớp học được giảng dạy trực tuyến, ông Hiệp nhấn mạnh: “Người dạy nên chuẩn bị bài giảng hội tụ đủ ba yếu tố của sự “hiện diện trực tuyến” (online presence), gồm hiện diện người dạy (instructor presence), hiện diện yếu tố xã hội (social presence) và hiện diện nhận thức (cognitive presence)”.