Đào tạo - Bồi dưỡng
Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình mới.
Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình mới.

17/09/2018

ETEP - Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch chi tiết các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới.

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên - vấn đề cấp bách trong thực hiện Chương trình mới
Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên - vấn đề cấp bách trong thực hiện Chương trình mới

17/09/2018

ETEP - Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để thực hiện chương trình mới, nhất là bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên bằng các khóa tập huấn thực sự trở thành công cụ hữu hiệu cho quá trình nâng cao năng lực dạy học của giáo viên, tiền đề để thực hiện các mục tiêu đổi mới giáo dục.

Bồi dưỡng giáo viên: Cần hiệu quả và thiết thực
Bồi dưỡng giáo viên: Cần hiệu quả và thiết thực

13/09/2018

ETEP - Trong bồi dưỡng giáo viên, cần đặc biệt chú ý chuyển hình thức bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ sang bồi dưỡng thường xuyên theo nhu cầu của cá nhân và nhà trường.

Những đặc trưng mới của trường đại học trong nền giáo dục 4.0
Những đặc trưng mới của trường đại học trong nền giáo dục 4.0

11/09/2018

ETEP - Một đại học thông minh phải tạo ra một sự học tập được cá nhân hóa.

Ðổi mới tư duy để nâng cao chất lượng giáo dục đại học
Ðổi mới tư duy để nâng cao chất lượng giáo dục đại học

10/09/2018

ETEP - "Chuẩn hóa cần đi qua ba giai đoạn: Xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ của nhà trường, kiểm định độc lập và xếp hạng".

Muốn trò sáng tạo, thầy phải đổi mới
Muốn trò sáng tạo, thầy phải đổi mới

07/09/2018

ETEP - Chất lượng giáo viên là nhân tố quyết định thành bại của đổi mới giáo dục.

"Những viên ngọc quý và công việc của người thợ đẽo ngọc"
"Những viên ngọc quý và công việc của người thợ đẽo ngọc"

06/09/2018

ETEP - Chỉ có đội ngũ những người thầy thực sự tài năng mới có thể dẫn dắt và dạy dỗ được những tài năng. Có được trong tay những ngọc quý, các thầy cô cần trân trọng yêu quý.

Quyết tâm tạo hệ sinh thái tốt nhất cho phát triển giáo dục
Quyết tâm tạo hệ sinh thái tốt nhất cho phát triển giáo dục

06/09/2018

ETEP - "Phát triển đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thành bại của đổi mới giáo dục là ở nhiệm vụ này!"