Đào tạo - Bồi dưỡng
Đề xuất mô hình tổ chức bồi dưỡng qua mạng
Đề xuất mô hình tổ chức bồi dưỡng qua mạng

16/07/2018

ETEP - Với kinh nghiệm tham gia một số dự án trong nước cũng như trong đào tạo tại Viện Đại học Mở Hà Nội, TS. Đinh Tuấn Long Giám đốc Trung tâm Công nghệ - Học liệu, Viện ĐH Mở Hà Nội đề xuất một mô hình đào tạo bồi dưỡng cho GV & CBQLGD mầm non, phổ thông trên phạm vi toàn quốc.

Đào tạo trực tuyến - kinh nghiệm của Viện Đại học Mở Hà Nội
Đào tạo trực tuyến - kinh nghiệm của Viện Đại học Mở Hà Nội

16/07/2018

ETEP - Dạy học trực tuyến đã là một loại hình học tập rất phổ biến trên toàn thế giới, không những chỉ có tác dụng hỗ trợ cho học viên tự học, học viên đào tạo từ xa mà còn rất bổ ích cho việc học tập trên lớp theo loại hình đào tạo truyền thống.

Vai trò, nhiệm vụ của các bên liên quan trong công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
Vai trò, nhiệm vụ của các bên liên quan trong công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

15/07/2018

ETEP - Hoạt động bồi dưỡng phải được hoạch định về kế hoạch, mục tiêu, nội dung, phương thức tổ chức, các điều kiện đảm bảo triển khai hiệu quả.

Bồi dưỡng thường xuyên  mới là yếu tố quyết định chất lượng giáo viên
Bồi dưỡng thường xuyên  mới là yếu tố quyết định chất lượng giáo viên

12/07/2018

ETEP - Chất lượng GV không chỉ được đảm bảo bởi chất lượng đào tạo ban đầu mà còn được đảm bảo bởi quá trình bồi dưỡng (BD) nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ suốt đời.

Tích hợp môn Khoa học Tự nhiên: Giáo viên có kịp thay đổi?
Tích hợp môn Khoa học Tự nhiên: Giáo viên có kịp thay đổi?

10/07/2018

ETEP - Những giáo viên có khả năng ngoài việc tập huấn dạy nội dung chuyên môn của mình dần dần sẽ được đào tạo theo cơ chế tín chỉ để có thể đảm nhận thêm những nội dung mới mà mình chưa được đào tạo trước đây.

Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

10/07/2018

ETEP - Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn đôn đốc, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

Đã có chuẩn kiến thức và năng lực để giáo viên biết mình đang ở đâu?
Đã có chuẩn kiến thức và năng lực để giáo viên biết mình đang ở đâu?

10/07/2018

ETEP - Theo dự thảo, về khối lượng kiến thức, giáo viên trình độ cao đẳng cần đáp ứng tối thiểu 60 tín chỉ và có thời gian học tập là 03 năm học.

Vì sao giáo viên phải đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ?
Vì sao giáo viên phải đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ?

09/07/2018

ETEP - Làm nghề dạy học, không gì thảm hại bằng cứ thao thao bất tuyệt như đúng rồi trên bục giảng mà ở dưới là hàng hoạt cặp mắt ngó lơ “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”!