Đào tạo - Bồi dưỡng
Chất lượng giáo viên: Cần chuẩn trình độ, hơn chuẩn bằng cấp
Chất lượng giáo viên: Cần chuẩn trình độ, hơn chuẩn bằng cấp

12/11/2018

ETEP - Cả nước còn gần 160.000 giáo viên tiểu học cần được bồi dưỡng, đào tạo nâng chuẩn.

Đảm bảo cơ hội được chuẩn hóa trước khi dừng tuyển mới GV có trình độ Trung cấp và Cao đẳng
Đảm bảo cơ hội được chuẩn hóa trước khi dừng tuyển mới GV có trình độ Trung cấp và Cao đẳng

12/11/2018

ETEP - Bộ GD&ĐT cho biết sẽ chỉ đạo các địa phương xây dựng lộ trình, kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo lại để nâng chuẩn trình độ giáo viên lên đại học sư phạm trong thời gian khoảng 5 năm trước khi thực hiện chủ trương không tuyển mới giáo viên dạy tiểu học có trình độ trung cấp hoặc CĐ sư phạm.

Ứng dụng CNTT vào dạy học: Đòi hỏi sáng tạo của người thầy
Ứng dụng CNTT vào dạy học: Đòi hỏi sáng tạo của người thầy

26/10/2018

ETEP - Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin đòi hỏi sự linh động, sáng tạo trong từng bài giảng.

Chủ động “tạo ra” người học
Chủ động “tạo ra” người học

24/10/2018

ETEP - Giảng viên trường ĐH phải là người “sẵn sàng” làm thầy người khác và sẵn sàng làm trò người khác” nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

24/10/2018

ETEP - Sẽ thực hiện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên trên cơ sở Đề án vị trí, việc làm và các quy định của Bộ GD&ĐT; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Rà soát, sắp xếp, chuẩn hóa cơ sở giáo dục ĐH và đào tạo giáo viên
Rà soát, sắp xếp, chuẩn hóa cơ sở giáo dục ĐH và đào tạo giáo viên

22/10/2018

ETEP - Bộ GD&ĐT cho biết đã hoàn thành khảo sát thu thập thông tin phục vụ cho công tác quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục ĐH và đào tạo giáo viên giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035, xây dựng cơ sở dữ liệu (đối với 210 cơ sở giáo dục đại học); xây dựng bộ quy chuẩn cơ sở giáo dục ĐH và đào tạo giáo viên để rà soát, chuẩn hoá các cơ sở đào tạo.

Đào tạo giáo viên Lịch sử đáp ứng chương trình GD phổ thông mới
Đào tạo giáo viên Lịch sử đáp ứng chương trình GD phổ thông mới

19/10/2018

ETEP - Cần đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên phải hướng vào mục tiêu hình thành năng lực chuyển hoá tri thức khoa học thành tri thức dạy học, phương pháp khoa học thành phương pháp dạy học, mục tiêu đào tạo chuyên gia giáo dục phải được coi trọng hàng đầu, từ đây sẽ hình thành năng lực phát triển chương trình nhà trường cho giáo viên. Các chương trình bồi dưỡng cần chú ý đến sự thay đổi trong môi trường giáo dục, mục tiêu chính của đổi mới giáo dục.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng giáo viên: Xu thế tất yếu trong thời đại 4.0
Ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng giáo viên: Xu thế tất yếu trong thời đại 4.0

16/10/2018

ETEP - Tập huấn giáo viên theo E-learning với hình thức học kết hợp, học đảo chiều chính là đảm bảo các tiêu chí học tập: Vừa đủ, kịp thời, cá thể hóa, mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên, liên tục, tiết kiệm chi phí.