Đào tạo - Bồi dưỡng
Thầy phải là người giỏi
Thầy phải là người giỏi

13/04/2018

ETEP - Đào tạo giáo viên có các đặc điểm: Không chạy theo số lượng nhất thời. Cung và cầu phù hợp. Có sự tính toán hợp lý trong việc tuyển sinh và nhu cầu GV của các trường học trong nhiều năm.

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên: Gốc kiến thức, sức phương pháp
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên: Gốc kiến thức, sức phương pháp

11/04/2018

ETEP - Không thể có dạy học hiệu quả mà không cần bồi dưỡng và tự bồi dưỡng cập nhật kiến thức và phương pháp.

Hiệu trưởng - người nhen lửa nhiệt huyết cho đội ngũ giáo viên
Hiệu trưởng - người nhen lửa nhiệt huyết cho đội ngũ giáo viên

11/04/2018

ETEP - Bồi dưỡng phải đáp ứng nhu cầu và hiệu trưởng vừa là người tham gia bồi dưỡng nhưng cũng vừa là người tổ chức bồi dưỡng.

Đào tạo người thầy phải có sự cộng tác chặt chẽ của cả kinh tế - giáo dục
Đào tạo người thầy phải có sự cộng tác chặt chẽ của cả kinh tế - giáo dục

11/04/2018

ETEP - Bàn về việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, PGS Đặng Quốc Bảo – nguyên Hiệu trưởng Học viện Quản lý giáo dục – đã có những chia sẻ riêng với báo GD&TĐ, phân tích các mô hình đào tạo giáo viên Việt Nam đã và đang triển khai, từ đó đề xuất phương án đào tạo giáo viên trong công cuộc đổi mới hiện nay tính tới hiệu quả tổng hợp của kinh tế - giáo dục.

Từ thực trạng đội ngũ giáo viên ĐBSCL: 3 loại nhu cầu bồi dưỡng giáo viên
Từ thực trạng đội ngũ giáo viên ĐBSCL: 3 loại nhu cầu bồi dưỡng giáo viên

06/04/2018

ETEP - Từ các nghiên cứu, phân tích về vai trò mới của người giáo viên, cùng thực trạng đội ngũ giáo viên ở vùng Đồng bằng song Cửu Long, PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ (Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp) xác định 3 loại nhu cầu bồi dưỡng cho giáo viên nhằm đáp ứng các yêu cầu mới.

Đổi mới đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý: Giải bài toán chất lượng GD
Đổi mới đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý: Giải bài toán chất lượng GD

05/04/2018

ETEP - Cán bộ quản lý giáo dục phải được đào tạo, bồi dưỡng để tiếp thu các kiến thức, năng lực mới theo Chuẩn năng lực nghề nghiệp nhằm hoàn thành tốt vai trò người hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, tổ chức các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học góp phần thực hiện thành công các chính sách giáo dục trong thế kỷ 21

4 bài học đáng suy ngẫm về hỗ trợ giáo viên trẻ
4 bài học đáng suy ngẫm về hỗ trợ giáo viên trẻ

29/03/2018

ETEP - Để làm tốt vai trò hỗ trợ cho giáo viên trẻ, ngay từ cấp cơ sở (các trường phổ thông) phải có sự phân công rõ ràng người tư vấn cho giáo viên trẻ, để họ biết được ai là người hướng dẫn mình, họ có quyền được hỗ trợ một cách công khai và có trách nhiệm. 

Giải pháp tổng thể bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo
Giải pháp tổng thể bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo

29/03/2018

ETEP - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, đội ngũ nhà giáo cần được đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, bảo đảm đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.