Đào tạo - Bồi dưỡng
7 lý do thầy cô giáo cần học các mô đun trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS
7 lý do thầy cô giáo cần học các mô đun trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS

30/07/2020

ETEP - Học các mô đun trên Hệ thống LMS, thầy cô được tương tác với đội ngũ cốt cán tại địa phương và tương tác với các giảng viên các trường đại học sư phạm. Các thầy cô cốt cán và giảng viên sư phạm sẽ đồng hành, hướng dẫn, trợ giúp thầy cô thường xuyên, liên tục, tại nhà trường với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.

Bình Định: Giáo viên hào hứng tập huấn Chương trình GDPT 2018
Bình Định: Giáo viên hào hứng tập huấn Chương trình GDPT 2018

23/07/2020

ETEP - Theo cô giáo Nguyễn Thị Hiền, nhờ có đợt tập huấn này, giáo viên như cô học hỏi được rất nhiều kiến thức mới, hiểu được yêu cầu thiết yếu về phát triển phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của học sinh.

Đánh giá giáo viên/cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn
Đánh giá giáo viên/cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn

22/07/2020

ETEP - Kết quả đánh giá theo chuẩn cũng là căn cứ để đánh giá chất lượng, hiệu quả và cập nhật các chương trình bồi dưỡng thường xuyên của các địa phương và của Bộ GDĐT, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đổi mới giáo dục. 

Giáo viên giảng dạy khối lớp 1 tỉnh Ninh thuận tự tin thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Giáo viên giảng dạy khối lớp 1 tỉnh Ninh thuận tự tin thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

20/07/2020

ETEP - Cô giáo Châu Thị Phương – Trường TH Đô Vinh 1, Tp Phan Rang - Tháp Chàm chia sẻ: “Nhờ có đợt tập huấn này, chúng tôi đã tự tin để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chúng tôi sẽ tiếp tục tự bồi dưỡng để mang đến thành công cho Chương trình GDPT mới”.

Trường Sư phạm trước yêu cầu đổi mới: Rút ngắn khoảng cách giữa giảng viên với giáo viên phổ thông
Trường Sư phạm trước yêu cầu đổi mới: Rút ngắn khoảng cách giữa giảng viên với giáo viên phổ thông

29/06/2020

ETEP - Rút ngắn khoảng cách giữa giảng viên với giáo viên phổ thông và trường phổ thông đang là phương châm của các trường sư phạm đưa ra trong chiến lược nâng cao năng lực giảng viên hiện nay.

Vai trò then chốt của nhà trường sư phạm trước đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
Vai trò then chốt của nhà trường sư phạm trước đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

29/06/2020

ETEP - Các trường sư phạm có vai trò then chốt trước sự đổi mới chương trình giáo dục phổ thông bởi vì đó là nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để thực hiện sự đổi mới này.

Trường Sư phạm trước yêu cầu đổi mới: Đối diện thách thức
Trường Sư phạm trước yêu cầu đổi mới: Đối diện thách thức

29/06/2020

ETEP - Xu hướng tập trung phát triển năng lực của học sinh là đặc điểm cơ bản nhất trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Để đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu mới, trường sư phạm phải có sự chuyển mình trong xây dựng chương trình, nâng cao nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho giảng viên…

Nhiệm vụ của Học viện Quản lý giáo dục: Tổ chức bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng CBQLCSGDPT (đại trà)
Nhiệm vụ của Học viện Quản lý giáo dục: Tổ chức bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng CBQLCSGDPT (đại trà)

26/05/2020

ETEP - Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GVPT  và CBQLCSGDPT, nhiệm vụ của Học viện Quản lý giáo dục là: Tổ chức bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng CBQLCSGDPT.