Chuyển động ETEP
 Chương trình ETEP:  Triển khai công tác giám sát đánh giá thực hiện PA và sử dụng phần mềm quản lý M&E
Chương trình ETEP:  Triển khai công tác giám sát đánh giá thực hiện PA và sử dụng phần mềm quản lý M&E

11/07/2019

ETEP - Gần 60 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên của 08 trường/học viện tham gia Chương trình ETEP bàn thảo về "Khung giám sát đánh giá của Chương trình ETEP" để hoàn thiện kế hoạch giám sát đánh giá của đơn vị mình.

Hội thảo - Tập huấn thiết kế modul E-learning
Hội thảo - Tập huấn thiết kế modul E-learning

10/06/2019

ETEP - Các chuyên gia về e-learning đã giúp học viên nắm vững các nguyên tắc cơ bản của dạy và học hiệu quả, nguyên tắc chi phối việc học tập trực tuyến hiệu quả.

Họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới 
Họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới 

20/05/2019

ETEP - Các bên liên quan tham dự cuộc họp đã trao đổi về việc thực hiện các hành động mà WB đã khuyến nghị từ cuộc hỗ trợ kỹ thuật lần thứ ba, tiến độ thực hiện so với mục tiêu phát triển của Chương trình theo kế hoạch, thực hiện các chỉ số kết quả đầu ra DLIs và những thách thức đặt ra trong quá trình triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có chất lượng Chương trình ETEP

Tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

06/05/2019

ETEP - Khoá tập huấn tập trung vào 2 nội dung: Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo viên nguồn – lực lượng nòng cốt trong bồi dưỡng GV &CBQLCSGDPT, thực hiện CT GDPT mới.
Báo cáo viên nguồn – lực lượng nòng cốt trong bồi dưỡng GV &CBQLCSGDPT, thực hiện CT GDPT mới.

27/04/2019

ETEP - Báo cáo viên nguồn sau khi tập huấn có nghĩa vụ bồi dưỡng lại cho 4 đối tượng: giáo viên, hiệu trưởng trường phổ thông, cán bộ quản lý cấp sở, phòng GDĐT; giảng viên sư phạm và quản lý GD. 

Bồi dưỡng giáo viên – yếu tố then chốt quyết định thành công của đổi mới giáo dục
Bồi dưỡng giáo viên – yếu tố then chốt quyết định thành công của đổi mới giáo dục

24/04/2019

ETEP - Bồi dưỡng GV để triển khai phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các nhà trường. 

Tập huấn triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới cho 200 báo cáo viên nguồn
Tập huấn triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới cho 200 báo cáo viên nguồn

16/04/2019

ETEP - Đợt tập này rất quan trọng, giúp các báo cáo viên nhận thức rõ nguyên lý dạy học theo hướng phát triển năng lực, đáp ứng việc triển khai chương trình GDPT mới, cũng như đáp ứng đổi mới giáo dục.

Kế hoạch bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình GDPT mới năm 2019
Kế hoạch bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình GDPT mới năm 2019

30/03/2019

ETEP - Sẽ triển khai bồi dưỡng cho 200 báo cáo viên nguồn, 800 giảng viên sư phạm/giảng viên quản lí giáo dục chủ chốt; 6.956 tổ trưởng chuyên môn và 28.000 giáo viên cốt cán; 4.000 Hiệu trưởng; 1.028 CBQL cấp sở GDĐT, phòng GDĐT.