Chuyển động ETEP
150 giảng viên chủ chốt phía Nam được tập huấn triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông mô đun 2, 3, 4
150 giảng viên chủ chốt phía Nam được tập huấn triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông mô đun 2, 3, 4

25/09/2020

ETEP - Hội thảo – Tập huấn cho giảng viên sư phạm chủ chốt triển khai mô đun 2, 3, 4 bồi dưỡng giáo viên cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông khu vực phía Nam diễn ra tại Tp Hồ Chí Minh, từ ngày 25-27/9/2020.

“Ba mô đun quan trọng quyết định sự thành công của đổi mới giáo dục phổ thông”
“Ba mô đun quan trọng quyết định sự thành công của đổi mới giáo dục phổ thông”

21/09/2020

ETEP - “Ba mô đun quan trọng quyết định sự thành công của đổi mới giáo dục phổ thông” – Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ tại  “Hội thảo – Tập huấn cho giảng viên sư phạm chủ chốt cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông triển khai mô đun 2, 3, 4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông”, do Ban quản lý chương trình ETEP tổ chức tại Hải Phòng, từ ngày 21-23/9/2020. 

"Các trường Các trường ĐHSP chủ động triển khai hoạt động bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả"
"Các trường Các trường ĐHSP chủ động triển khai hoạt động bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả"

17/09/2020

ETEP - Bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT là việc vừa trước mắt, vừa lâu dài và thường xuyên, liên tục, tại chỗ. Để triển khai CTGDPT mới, cần tập huấn cái mới từ nội dung chương trình đến phương pháp.

"Giảng viên sư phạm chủ chốt đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ bồi dưỡng GV đại trà hoàn thành các mô đun bồi dưỡng"
"Giảng viên sư phạm chủ chốt đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ bồi dưỡng GV đại trà hoàn thành các mô đun bồi dưỡng"

08/09/2020

ETEP - TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP  nhấn mạnh vai trò quan trọng của các trường ĐHSP trong việc bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi các trường phổ thông đang triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

"Hệ thống quản lý bồi dưỡng (TEMIS) cần liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành"
"Hệ thống quản lý bồi dưỡng (TEMIS) cần liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành"

08/08/2020

ETEP - Các GV và CBQLCSGDPT của thành phố Hải Phòng tham gia thử nghiệm đánh giá trên Hệ thống quản lý bồi dưỡng (TEMIS) đều có chung nhận xét: Hệ thống dễ sử dụng, coi trọng việc tự đánh giá.

“Cần đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông”
“Cần đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông”

23/07/2020

ETEP - "Nếu CBQL tốt sẽ tạo được môi trường tốt cho giáo viên phát huy năng lực sáng tạo. Ngược lại, nếu CBQL không đủ hiểu biết và năng lực quản trị nhà trường theo yêu cầu của CT GDPT mới, thì đây sẽ là lực cản lớn đối với giáo viên cũng như sự phát triển của nền giáo dục”

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng 1.178 giáo viên lớp 1 và 343 cán bộ quản lý Sở GD&ĐT Quảng Trị
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng 1.178 giáo viên lớp 1 và 343 cán bộ quản lý Sở GD&ĐT Quảng Trị

13/07/2020

ETEP - Trong đợt hỗ trợ bồi dưỡng đại trà, đội ngũ giáo viên cốt cán của tỉnh Quảng Trị sẽ đóng vai trò trợ giảng cùng các giảng viên sư phạm chủ chốt của ĐHSP-ĐH Huế, hỗ trợ giáo viên/cán bộ quản lý tự bồi dưỡng trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS) cũng như trong hoạt động bồi dưỡng trực tiếp.

Điểu chỉnh thoả thuận thực hiện Chương trình ETEP theo hướng nào?
Điểu chỉnh thoả thuận thực hiện Chương trình ETEP theo hướng nào?

10/07/2020

ETEP - Việc điều chỉnh PA phải đảm bảo tính thống nhất giữa mục tiêu, hành động, sản phẩm và khắc phục những tồn tại, phát huy những điểm mạnh đối với từng mục tiêu, từng tiêu chí trong đánh giá TEIDI năm 2019 của các trường theo kết quả xác thực của IVA; Đảm bảo lộ trình tăng điểm PA cũng như nguồn kinh phí cho việc phát triển năng lực các trường sư phạm.