Tin liên quan
Quản lý hoạt động dạy học của tổ chuyên môn theo phát triển năng lực
Quản lý hoạt động dạy học của tổ chuyên môn theo phát triển năng lực

30/06/2018

ETEP - Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT hiện nay, quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh là một yêu cầu tất yếu đối với các trường THPT.

Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện bậc trung học
Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện bậc trung học

29/06/2018

ETEP - Mục tiêu Chương trình GDPT mới, năng lực tự chủ và tự học là năng lực quan trọng nhất trong 10 năng lực cần hình thành ở HS.

Giảng viên đề xuất 9 giải pháp phát triển mô hình đại học theo hướng mở
Giảng viên đề xuất 9 giải pháp phát triển mô hình đại học theo hướng mở

27/06/2018

ETEP - Các trường đại học nên phát triển hệ thống ngân hàng tín chỉ, tích lũy điểm nhằm tích lũy các tín chỉ mà người học đạt được trong quá trình học tập của mình.

Bốn kiến nghị về đổi mới giáo dục đại học theo định hướng mở
Bốn kiến nghị về đổi mới giáo dục đại học theo định hướng mở

27/06/2018

Cho đến nay giáo dục mở ở nước ta mới dừng lại ở việc cung cấp các chương trình đào tạo đến với người học ở xa và không đòi hỏi phải thi đầu vào.

Giáo dục mở theo nghiên cứu của Ủy ban Châu Âu gồm 10 chiều đo
Giáo dục mở theo nghiên cứu của Ủy ban Châu Âu gồm 10 chiều đo

26/06/2018

Giáo dục mở theo nghiên cứu của Joint Research Center thuộc Ủy ban Châu Âu bao gồm 10 chiều đo, trong đó có 6 chiều đo cốt lõi và 4 chiều đo xuyên suốt.

Hình thức, nguyên tắc xuất bản của giáo dục mở, học liệu mở là gì?
Hình thức, nguyên tắc xuất bản của giáo dục mở, học liệu mở là gì?

26/06/2018

ETEP - Việt Nam đã là thành viên Hiệp hội Giáo dục mở quốc tế (OEC), nhưng đến nay chúng ta chưa có bất kỳ khái niệm chính thức nào về hệ thống Giáo dục mở.

Sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục truyền thống và hệ thống giáo dục mở
Sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục truyền thống và hệ thống giáo dục mở

26/06/2018

Giáo dục "mở" (open education) là giáo dục trong đó các rào cản không cần thiết trên con đường đến với giáo dục được dỡ bỏ.

Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

25/06/2018

ETEP - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) coi trọng các hoạt động thực tiễn mang tính tự chủ của HS, về cơ bản là hoạt động mang tính tập thể trên tinh thần tự chủ cá nhân, với sự nỗ lực giáo dục giúp phát triển sáng tạo và cá tính riêng của mỗi cá nhân trong tập thể.