Tin liên quan
Giáo dục mở theo nghiên cứu của Ủy ban Châu Âu gồm 10 chiều đo
Giáo dục mở theo nghiên cứu của Ủy ban Châu Âu gồm 10 chiều đo

26/06/2018

Giáo dục mở theo nghiên cứu của Joint Research Center thuộc Ủy ban Châu Âu bao gồm 10 chiều đo, trong đó có 6 chiều đo cốt lõi và 4 chiều đo xuyên suốt.

Hình thức, nguyên tắc xuất bản của giáo dục mở, học liệu mở là gì?
Hình thức, nguyên tắc xuất bản của giáo dục mở, học liệu mở là gì?

26/06/2018

ETEP - Việt Nam đã là thành viên Hiệp hội Giáo dục mở quốc tế (OEC), nhưng đến nay chúng ta chưa có bất kỳ khái niệm chính thức nào về hệ thống Giáo dục mở.

Sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục truyền thống và hệ thống giáo dục mở
Sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục truyền thống và hệ thống giáo dục mở

26/06/2018

Giáo dục "mở" (open education) là giáo dục trong đó các rào cản không cần thiết trên con đường đến với giáo dục được dỡ bỏ.

Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

25/06/2018

ETEP - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) coi trọng các hoạt động thực tiễn mang tính tự chủ của HS, về cơ bản là hoạt động mang tính tập thể trên tinh thần tự chủ cá nhân, với sự nỗ lực giáo dục giúp phát triển sáng tạo và cá tính riêng của mỗi cá nhân trong tập thể.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông

25/06/2018

ETEP - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như hoạt động câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, diễn đàn, sân khấu tương tác, tham quan dã ngoại, các hội thi, hoạt động giao lưu, hoạt động nhân đạo, hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng...

Ai sẽ dạy học sinh trải nghiệm sáng tạo?
Ai sẽ dạy học sinh trải nghiệm sáng tạo?

25/06/2018

ETEP - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có chức năng tương đương với hoạt động ngoài giờ lên lớp hiện tại nhưng được đổi mới hoàn toàn về nội dung.

Hoạt động trải nghiệm ở chương trình phổ thông mới được dạy thế nào?
Hoạt động trải nghiệm ở chương trình phổ thông mới được dạy thế nào?

24/06/2018

ETEP - PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Hoạt động trải nghiệm nhấn mạnh hoạt động trải nghiệm trong chương trình phổ thông mới không phải là một môn học mà là hoạt động giáo dục được thực hiện bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12.

Ngành Giáo dục cần chủ trì trong tuyển dụng giáo viên
Ngành Giáo dục cần chủ trì trong tuyển dụng giáo viên

24/06/2018

ETEP - Liên quan đến chính sách tuyển dụng giáo viên hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng vẫn còn những bất cập cần phải điều chỉnh theo hướng ngành Giáo dục chủ trì có sự phối hợp của ngành Nội vụ.