Đào tạo - Bồi dưỡng
Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới
Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới

03/06/2019

ETEP - Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; biến quá trình đào tạo, bồi dưỡng thành tự đào tạo, bồi dưỡng...góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới.

Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GD sẽ được bồi dưỡng thường xuyên theo 3 loại hình
Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GD sẽ được bồi dưỡng thường xuyên theo 3 loại hình

31/05/2019

ETEP - Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GD sẽ được bồi dưỡng thường xuyên theo 3 loại hình: Tập trung, bán tập trung, từ xa.

Tái cấu trúc trường sư phạm: Nâng tầm vị thế giáo viên
Tái cấu trúc trường sư phạm: Nâng tầm vị thế giáo viên

30/05/2019

ETEP - Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập hiện nay việc tái cấu trúc tổ chức được xem như một trong những yêu cầu quan trọng để đổi mới đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo viên. Xuất phát từ yêu cầu của thực tế, việc tái cấu trúc các trường ĐH Sư phạm đòi hỏi các nhà trường nghiên cứu và có hướng đi phù hợp.

Kiến tạo môi trường phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên
Kiến tạo môi trường phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên

27/05/2019

ETEP - Trong các trường học, hiệu trưởng có ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực nghề nghiệp của GV. Hiệu trưởng phải là người kiến tạo môi trường để GV phát triển năng lực sư phạm.

Tập huấn giáo dục phát triển năng lực và triển khai thực hiện chương trình GDPT mới
Tập huấn giáo dục phát triển năng lực và triển khai thực hiện chương trình GDPT mới

20/05/2019

ETEP - Học viên sẽ nghiên cứu dạy học chiến lược, cách cung cấp và tần suất học liệu cho học sinh, cách áp dụng học liệu trong đánh giá;Nghiên cứu kinh nghiệm đánh giá năng lực quốc tế, các nguyên tắc đánh giá, xây dựng và sử dụng rubrik trong đánh giá theo năng lực, thiết kế nhiệm vụ sau đánh giá,… 

Kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên là một căn cứ xét thi đua
Kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên là một căn cứ xét thi đua

17/05/2019

ETEP - "Nếu không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thì kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên".

“Đầu ra” trường đại học Sư phạm: Cần giải pháp căn cơ
“Đầu ra” trường đại học Sư phạm: Cần giải pháp căn cơ

13/05/2019

ETEP - Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp cần thể hiện được nhiều năng lực như: Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực công nghệ thông tin; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực thích ứng với sự thay đổi; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực dạy học; Năng lực giáo dục; Năng lực học tập và phát triển nghề nghiệp…

Chương trình GDPT mới: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tích hợp
Chương trình GDPT mới: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tích hợp

10/05/2019

ETEP - Chương trình giáo dục phổ thông mới đòi hỏi giảng viên sư phạm phải đổi mới, lựa chọn phương pháp sư phạm phù hợp, cách thức tổ chức dạy học để nhằm đạt được mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất ở học sinh.