Đào tạo - Bồi dưỡng
Giáo dục Việt Nam và xu hướng E-learning
Giáo dục Việt Nam và xu hướng E-learning

30/11/2017

ETEP - Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo trực tuyến (E-learning) ra đời như một cuộc cách mạng về dạy và học, trở thành một xu thế tất yếu của thời đại và đang “bùng nổ” ở nhiều nước đã và đang phát triển.

Australia hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh đảm bảo chất lượng giáo dục trực tuyến
Australia hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh đảm bảo chất lượng giáo dục trực tuyến

29/11/2017

ETEP - Giáo dục trực tuyến ở bậc đại học hiện đang là một xu thế toàn cầu. Nếu làm tốt, phương thức giáo dục này có thể cải thiện cơ hội tiếp cận và mang lại những cách học tập mới và sáng tạo cho học sinh.

Bàn giải pháp phát triển năng lực trường sư phạm
Bàn giải pháp phát triển năng lực trường sư phạm

23/11/2017

ETEP - Ngày 22/11/2017, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) phối hợp Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo quốc tế “Phát triển trường sư phạm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông”.

Kiến thức trường phổ thông và trường sư phạm đang triệt tiêu lẫn nhau?
Kiến thức trường phổ thông và trường sư phạm đang triệt tiêu lẫn nhau?

23/11/2017

ETEP - Cần khắc phục ngay tình trạng thực tế đang làm triệt tiêu hiệu quả lẫn nhau giữa phổ thông và sư phạm bởi sinh viên sư phạm than phiền rằng trường phổ thông (khi họ đến thực tập hay nhận công tác mới) không phải là môi trường để áp dụng các kiến thức, kĩ năng hoạt động giáo dục đã được học trong trường sư phạm.

Phát triển các trường sư phạm – bắt đầu từ nhận diện năng lực
Phát triển các trường sư phạm – bắt đầu từ nhận diện năng lực

18/10/2017

ETEP - Nhận diện rõ những điểm mạnh và hạn chế trong năng lực của từng trường để xác định rõ sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược phát triển của các trường trong giai đoạn tới.