Chuyển động ETEP
 Xây dựng "Chuẩn" nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo, xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
Xây dựng "Chuẩn" nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo, xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

24/04/2018

ETEP - Ngày 24/4/2018, tại Vĩnh Phúc, Ban Quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV & CBQLCSGDPT (ETEP)  phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông và chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm.

Đào tạo 'chuẩn' giáo viên
Đào tạo 'chuẩn' giáo viên

19/04/2018

ETEP - Nhiều chuyên gia cho rằng,, các trường đào tạo sư phạm cũng phải có trách nhiệm với những sản phẩm của mình.

Giáo viên, phụ huynh được đánh giá chất lượng hiệu trưởng
Giáo viên, phụ huynh được đánh giá chất lượng hiệu trưởng

18/04/2018

ETEP - Dự thảo Quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông cho phép giáo viên, phụ huynh... hàng năm được đánh giá lãnh đạo trường, không cần đề danh tính.

Chuyên nghiệp hóa "nghề hiệu trưởng"
Chuyên nghiệp hóa "nghề hiệu trưởng"

16/04/2018

ETEP - Hiệu trưởng phải thay đổi cách quản lý nặng về hành chính sang cách điều hành nhằm tạo môi trường, động lực để các hoạt động trong nhà trường hướng tới việc phát triển phẩm chất năng lực của học sinh một cách tốt nhất.

Để chuẩn hiệu trưởng thực sự phát huy hiệu quả
Để chuẩn hiệu trưởng thực sự phát huy hiệu quả

16/04/2018

ETEP - Để các bộ chuẩn nói chung, chuẩn hiệu trưởng các trường phổ thông nói riêng thực sự phát huy hiệu quả - quy trình quản lí hiệu trưởng theo chuẩn chắc chắn cần phải được lưu tâm.

Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV, CBQLGDPT và  giảng viên sư phạm
Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV, CBQLGDPT và giảng viên sư phạm

11/04/2018

ETEP - Hơn 100 cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên tham dự Hội thảo Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV, CBQLGDPT và giảng viên sư phạm.

Chuẩn giảng viên dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ: Phải là tiến sĩ trở lên
Chuẩn giảng viên dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ: Phải là tiến sĩ trở lên

05/04/2018

ETEP - Điều 54 về giảng viên của dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đại học có thêm quy định: Trình độ chuẩn của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ - là tiến sĩ.

Chuẩn hóa năng lực cho giảng viên các trường sư phạm
Chuẩn hóa năng lực cho giảng viên các trường sư phạm

03/04/2018

ETEP - Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới thì trước mắt đội ngũ giảng viên tại các trường sư phạm cần phải sớm được chuẩn hóa.