Chuyển động ETEP
Xét giáo viên dạy giỏi, không thi
Xét giáo viên dạy giỏi, không thi

27/03/2019

ETEP - Việc xét giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi sẽ được xem xét qua sự tiến bộ của học sinh, sự tín nhiệm của phụ huynh, học sinh và cộng đồng, không tổ chức thi giáo viên giỏi.

Giáo viên cốt cán: Mắt xích của đổi mới giáo dục
Giáo viên cốt cán: Mắt xích của đổi mới giáo dục

19/03/2019

ETEP - Tổ chức các khóa bồi dưỡng cho đội ngũ GVCC về kiến thức môn học, lĩnh vực khoa học liên quan về nghiệp vụ sư phạm; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học GD; phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; bồi dưỡng kĩ năng hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp.

Sắp xếp các trường sư phạm mà không tính đến “cầu’ là thua
Sắp xếp các trường sư phạm mà không tính đến “cầu’ là thua

11/03/2019

ETEP - “Cần làm rõ mô hình một trường đại học sư phạm đa ngành, đa lĩnh vực là như thế nào; quy trình đào tạo một người thầy là như thế nào để trường sư phạm không phải là nơi đào tạo “thợ dạy” mà phải là trung tâm nghiên cứu về khoa học giáo dục; người thầy không phải “thợ dạy” mà phải là một nhà giáo dục, một nhà văn hóa” - Bộ trưởng nêu rõ.

Bồi dưỡng GV&CBQLGDPT- Cần sự vào cuộc của các trường sư phạm
Bồi dưỡng GV&CBQLGDPT- Cần sự vào cuộc của các trường sư phạm

04/03/2019

ETEP - Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2021 sẽ hoàn thành bồi dưỡng cho đội ngũ cốt cán để thực hiện chương trình GDPT mới. Có 4 nhóm đối tượng tập trung bồi dưỡng, gồm: Cán bộ quản lý sở, phòng GD&ĐT; giảng viên cốt cán các trường sư phạm; hiệu trưởng cơ sở GDPT và GV phổ thông.

Triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
Triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

01/03/2019

ETEP - Ngày 28/2/2019, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị các trường sư phạm triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Tự bồi dưỡng – nhà giáo không đơn độc
Tự bồi dưỡng – nhà giáo không đơn độc

26/12/2018

ETEP - Để giúp đội ngũ nhà giáo tự bồi dưỡng hiệu quả, ETEP đang xây dựng Hệ thống quản lý học tập (LMS), Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên (TEMIS) qua mạng. Toàn bộ các Chương trình bồi dưỡng thường xuyên mà ETEP phát triển cũng như nguồn học liệu mở sẽ được kết nối với hệ thống này.

ETEP đồng hành cùng giáo viên nâng cao năng lực bằng CNTT
ETEP đồng hành cùng giáo viên nâng cao năng lực bằng CNTT

26/12/2018

ETEP - Với hình thức bồi dưỡng qua mạng, Chương trình ETEP hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Phương thức mới tạo nên nền giáo dục toàn diện
Phương thức mới tạo nên nền giáo dục toàn diện

26/12/2018

ETEP - Việc nâng cao năng lực, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên và liên tục cho đội ngũ GV&CBQLCSGDPT sẽ góp phần không nhỏ xây dựng nên một nền giáo dục phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của học sinh.