Chuyển động ETEP
Chuyên nghiệp hóa "nghề hiệu trưởng"
Chuyên nghiệp hóa "nghề hiệu trưởng"

16/04/2018

ETEP - Hiệu trưởng phải thay đổi cách quản lý nặng về hành chính sang cách điều hành nhằm tạo môi trường, động lực để các hoạt động trong nhà trường hướng tới việc phát triển phẩm chất năng lực của học sinh một cách tốt nhất.

Để chuẩn hiệu trưởng thực sự phát huy hiệu quả
Để chuẩn hiệu trưởng thực sự phát huy hiệu quả

16/04/2018

ETEP - Để các bộ chuẩn nói chung, chuẩn hiệu trưởng các trường phổ thông nói riêng thực sự phát huy hiệu quả - quy trình quản lí hiệu trưởng theo chuẩn chắc chắn cần phải được lưu tâm.

Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV, CBQLGDPT và  giảng viên sư phạm
Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV, CBQLGDPT và giảng viên sư phạm

11/04/2018

ETEP - Hơn 100 cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên tham dự Hội thảo Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV, CBQLGDPT và giảng viên sư phạm.

Chuẩn giảng viên dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ: Phải là tiến sĩ trở lên
Chuẩn giảng viên dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ: Phải là tiến sĩ trở lên

05/04/2018

ETEP - Điều 54 về giảng viên của dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đại học có thêm quy định: Trình độ chuẩn của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ - là tiến sĩ.

Chuẩn hóa năng lực cho giảng viên các trường sư phạm
Chuẩn hóa năng lực cho giảng viên các trường sư phạm

03/04/2018

ETEP - Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới thì trước mắt đội ngũ giảng viên tại các trường sư phạm cần phải sớm được chuẩn hóa.

Đánh giá giáo viên phổ thông qua 15 tiêu chí: Cần thực tế, tránh hình thức
Đánh giá giáo viên phổ thông qua 15 tiêu chí: Cần thực tế, tránh hình thức

02/04/2018

ETEP - Người thầy không còn là “tháp ngà kiến thức” mà phải tự học, tự bồi bổ kiến thức nếu không muốn tụt hậu.

Trường sư phạm phải đổi mới để giữ chất lượng
Trường sư phạm phải đổi mới để giữ chất lượng

01/04/2018

ETEP - Trường sư phạm phải thu hút được học sinh khá giỏi vì giáo viên là lực lượng quyết định đầu tiên của chất lượng giảng dạy và đổi mới giáo dục.

Giảng viên sư phạm phải là người thầy mẫu mực
Giảng viên sư phạm phải là người thầy mẫu mực

30/03/2018

ETEP - Giảng viên sư phạm trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải là người thầy mẫu mực, tích cực đi đầu trong việc tự học và sáng tạo.