Thầy cô giáo dân tộc Thái tỉnh Sơn la trao đổi về Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường