Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao đổi với các thầy cô giáo tỉnh Hưng Yên về mô hình bồi dưỡng mới